Nghị định 43/2014/NĐ- CP

Nghị định 43/2014/NĐ- CP

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT…
Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC

Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 346/1998/TT-TCĐC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA…
Nghị định sửa đổi chi tiết luật đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA…
Hình thức bên ngoài của sổ đỏ
,

Đặc điểm phân biệt sổ đỏ và sổ hồng

Mặ dù về mặt hình thức, sổ hồng và sổ đỏ có sự khác nhau về hình thức, bìa ngoài sổ đỏ có màu đỏ, trang đầu tiên của sổ có dòng chữ "Gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Với…
Thừa kế, quyền thừa kế

Những quy định chung về thừa kế và quyền thừa kế

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống. Theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, luật thừa kế gồm những nội dung sau: 1/ Di sản…